Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Kalender

Listevisning | Kalendervisning

Mage-tarmforbundet Rogaland innkaller til årsmøte

Dato og tid:22.02.2023 17:30:00

Til:

Sted:FI senteret Forus, Luramyrveien 25a 4313 Sandnes

Pris / egenandel:Gratis

Påmelding

Mage-tarmforbundet Rogaland innkaller til årsmøte

22. februar kl. 17.30 på FI senteret Forus, Luramyrveien 25a 4313 Sandnes

Saksliste

Sak 01/23: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23: Valg av møteleder og referent

Sak 03/23: Årsberetning

Sak 04/23: Årsregnskap

Sak 05/23: Handlingsplan

Sak 06/ 23: Budsjett

Sak 07/23: Valgkomite

Sak 07/23: Valg av styre

Sak 08/23: Valg av revisor

Sak 09/23: Innmeldte saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 9.februar

Send saker på epost til rogaland@lmfnorge.no

Årsmelding og regnskap vil bli delt ut på årsmøtet.

Vi trenger flere resurspersoner og styremedlemmer. Ta kontakt om du er interessert.

Ønsker du økt aktivitet i Mage-tarmforbundet Rogaland, da hadde det vært kjekt å ha deg med på laget. Du trenger nødvendigvis ikke være med i styret, men bidra med noe du har lyst å bidra med.

Ta kontakt på mail: rogaland@magetarm.no eller Anne Karin Sørdal: tlf. 404 61 002

Påmelding til rogaland@magetarm.no

Det blir Pizza etter årsmøte gi beskjed ved påmelding om eventuelle hensyn som må tas i f.h.t mat ved påmelding

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen

Med vennlig hilsen, Anne Karin Sørdal

Leder, Mage-tarmforbundet Rogaland

Mage-tarmforbundet Rogaland på Facebook Mage-tarmforbundet Rogaland | Facebook

Tilbake

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem