Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsartikkel

Dette fikk vi til i 2023

Dette fikk vi til i 2023

2023 har vært et år preget av fornyelse, interessepolitiske gjennomslag og høyt aktivitetsnivå for Mage-tarmforbundet. Dette er noen av de viktigste sakene fra året.

Publisert: 22.12.2023

Av Mads Johanssson, generalsekretær i Mage-tarmforbundet

 

I forrige utgave av Fordøyelsen kunne du lese at Mage-tarmforbundet i 2023 har fått endret loven, og med det sikret at ingen lenger kan nektes å bruke toalettet om bord i busser. Lovendringen kom etter en nesten to års lang kamp, etter at kollektivselskapet AtB nektet passasjerer å bruke busstoalettene under kjøring. Mage-tarmforbundet vant til slutt frem etter mange debattinnlegg og presseoppslag, utallige brev sendt til politikere, møte med to statssekretærer og en klage til Diskrimineringsnemda sammen med åtte andre brukerorganisasjoner.

Dette er en historisk seier for Mage-tarmforbundet og hele vår målgruppe, og det viser at selv en relativt liten organisasjon kan få til mye hvis vi ikke gir oss.

 

Offentlige toaletter på dagsorden

Det er ikke bare på busser vi har hatt fokus på toaletter. I 2023 har vi også satt mangelen på offentlige toaletter i samfunnet på dagsorden. I en kartlegging av et utvalg nordeuropeiske hovedsteder utført av Aftenposten kommer Oslofaktisk dårligst ut. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre ute i andre norske byer og tettsteder, snarere tvert imot.

I januar tipset vi stortingsrepresentant Grete Wold (SV) om den situasjonen, og hvordan manglende offentlige toaletter rammer vår målgruppe spesielt. Kort tid etter sendte hun et skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, for å høre hva som gjøres for å sikre tilgang til offentlige toaletter i landet. Mage-tarmforbundet fikk også til både TV-reportasje, nettsak og debattinnlegg på TV2. Ovenfor mediene og politikerne har vi tatt til orde for en nasjonal satsing på offentlige toaletter, med øremerkede midler og en minimumsnorm for offentlige toaletter.

I november protesterte Mage-tarmforbundet Oslo bystyres forslag om å fjerne 45 midlertidige toaletter for å spare penger. Mage-tarmforbundet har krevd en skriftlig redegjørelse fra bystyret om hvilke vurderinger som er gjort i saken, og hvordan bystyret tenker å ivareta sin rettslige forpliktelse til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi stilte også opp i en mediasak fra NRK.

 

Nytt navn får fotfeste

Etter 35 år under navnet Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer tok organisasjonen et modig valg og byttet navn til Mage-tarmforbundet høsten 2022. I 2023 har det nye navnet virkelig fått fotfeste. Ny grafisk profil er på plass på nye rollups, brosjyrer, plakater, gensere,nettside, sosiale medier og medlemsblad. Det nye slagordet vårt «Vi kjemper for deg» har også blitt en rød tråd i all kommunikasjon. Vi jobber nå med å utvikle en ny hjemmeside som vil lanseres i 2024.

 

Markeringen av verdens IBD-dag

Verdens IBD-dag markeres årlig den 19. mai. IBD står for inflammatorisk tarmsykdom på norsk, og inkluderer blant annet sykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. I 2023 gjennomførte Mage-tarmforbundet et storslått markering med et fysisk arrangement på Kulturhuset i Oslo og live stream. Temaet for arrangementet var «IBD har ingen alder». Med arrangementet ønsket vi å synliggjøre at både barn, unge, voksne og eldre lever med IBD, og å løfte frem likhetene og ulikhetene mellom aldersgruppene. Programleder for arrangementet var rådgiver og tidligere NRK-profil Carina Olset Hovda.

 

Stor IBS-undersøkelse

Våren 2023 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for personer med irritabel tarm (IBS). Undersøkelsen hadde som mål å kartlegge livskvaliteten til personer med IBS, og hvordan de opplever møtet med helsevesen, arbeidsliv og utdanning. Undersøkelsen fikk over 2700 svar, og viser et dystert bilde. 63 % av respondentene opplever ikke at behandlingstilbudet fra det offentlige helsevesenet har hjulpet mot IBS. Derimot svarte over halvparten at behandlingstilbud de har prøvd på egenhånd har hjulpet.

En stor andel av respondentene var også misfornøyd med fastlegenes (66 %) og spesialisthelsetjenestens (39 %) kompetanse på IBS. Dette er bekymringsfulle tall som Mage-tarmforbundet vil forsøke å gjøre noe med. Vi jobber nå med å få undersøkelsen publisert i et tidsskrift, og vil fremover gå i dialog med politikere, media og helsevesenet for å fronte tallene fra undersøkelsen.

 

Milliongave til forskning

I 2021 startet vi en innsamlingsaksjon hvor pengene skulle gå til et forskningsprosjekt på irritabel tarm og fekaltransplantasjon. Innsamlingsaksjonen har gitt store resultater, og i 2023 mottok vi en privat donasjon på 1 million kroner som er øremerket til denne forskningen i regi av professor Magdy El-Salhy. Vi er veldig ydmyke og takknemlige for alle bidrag som er gitt til forskningen, og det viser at Mage-tarmforbundet har en viktig rolle i å fronte ny banebrytende forskning.

 

Informasjonsarbeid og medlemssamlinger

I 2023 har vi publisert nyttig informasjon på vår nettside, vår podkast Tarmkanalen og i medlemsbladet Fordøyelsen. Vi har også arrangert mange fysiske og digitale samlinger for medlemmer i alle aldere. All aktivitet i fylkeslagene er et resultat av frivillige ildsjeler som ønsker å hjelpe andre i samme situasjonen, og våre frivillige er våre helter. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å ta kontakt med sitt nærmeste fylkeslag, enten for å delta på medlemsaktiviteter eller for å hjelpe til med å arrangere nye.

Nasjonalt har vi også holdt høyt aktivitetsnivå med både samling for barnefamilier, unge i alderen 18-35 år og medlemmer over 35 år. I tillegg har vi arrangert nytt fysisk likepersonskurs. Aldri før har vi hatt så mange godkjente kvalifiserte likepersoner!

Vi har i tillegg arrangert tolv digitale foredrag/medlemstreff i 2023. Flere av disse vil du snart finne på innloggingsdelen «Min side» på vår nettside.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp for oss og til alle engasjerte medlemmer som driver oss fremover, dere er uvurderlige. Vi gleder oss til å fortsette å kjempe for deg med en mage-tarmsykdom. Vi ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår! Husk du er ikke alene!

Nyheter

 • Mage-tarmforbundet starter oppropet «Matbrølet» om ultraprosessert mat og nasjonale kostråd

  Stadig mer forskning knytter ultraprosessert mat til en rekke sykdommer. Blant annet viser en helt f

  Les mer
 • Har du IBS og vil prøve fekal transplantasjon?

  Tekst: Miriam Ekelund   ­­– Vi søker etter 200 deltakere fra Vestland fylke. Vi har allerede s

  Les mer
 • Bli med på årets familiesamling!

  Vi inviterer alle familier til årets familiesamling 20.-22. september på Skien Fritidspark! Samli

  Les mer
Se alle nyheter

Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem