Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Hva er en likeperson?

Hva er en likeperson?

Likepersonen skal:

  • selv være  syk/funksjonshemmet eller pårørende
  • ha et bearbeidet forhold til egne erfaringer
  • være trygg på seg selv
  • kunne skille mellom egne problemer og andres
  • kunne reflektere over egne og andres erfaringer
  • være medlem i organisasjonen
  • ha kjennskap til organisasjonens tilbud og hjelpetilbud for øvrig
  • ha taushetsplikt


​En likeperson skal ikke gi medisinske råd.​ En likeperson kan være nyttig å snakke med om temaer som: utrygghet og angst for fremtiden, skam og usikkerhet, sorg og frustrasjon, framtidshåp, kunnskapskilder, mental bearbeiding.

Likepersonsarbeid kan foregå i grupper, på telefon, besøkstjeneste, som samtale
en–til–en. Det er en planlagt aktivitet, et møte med en person som organisasjonen har godkjent som likeperson og en som ønsker en samtale.


Bufetat sin definisjon av likepersonsarbeid
”Organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende.Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige”.

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem