Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Studielån

Hva med studielånet?
Om man er langtidssykemeldt, går på AAP eller er ufør, har man ofte ikke mye penger å rutte med i hverdagen. Har du problemer med å betale studielånet ditt, kan du søke om rentefritak. Dette kan du søke om dersom du går på arbeidsavklaringspenger (AAP) hos NAV, men også hvis du er for syk til å jobbe.

Dette er et utvalg av de livssituasjonene som gir rett til sletting av renter hos Lånekassen: arbeidsledighet, arbeidsavklaringspenger, sykmelding, lav inntekt ved fulltidsarbeid i mer enn ett år og sosialstøtte som eneste inntekt.

I tillegg kan du søke om betalingsutsettelse. Dette kan man gjøre maks 36 ganger (tilsvarer tre år), og det er ingen spesielle krav for å få gjøre det. Hvis du blir innvilget betalingsutsettelse, utvides nedbetalingstiden tilsvarende, og det blir lagt til renter for de månedene du ikke betaler. Merk deg at disse rentene ikke blir lagt til dersom du allerede har fått innvilget rentefritak.

 Du finner en oversikt over disse ordningene ved å gå inn på Lånekassens hjemmesider under fanene «Gjeld og betaling» med underfanene:

Du kan gå inn her for å søke om rentefritak og/eller betalingsutsettelse.
 

Sletting av studielånet
Dersom du blir innvilget minst 50% uføretrygd, kan du få slettet hele eller deler av lånet ditt. Hvis du fikk arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV helt fram til du fikk vedtak om uføretrygd, holder det at du er 40% ufør.

Hvor mye av lånet du får slettet, er avhengig av inntekten din. Den må være under 476 580 kroner totalt (tall fra 2020). Her teller både trygd og eventuell arbeidsinntekt som grunnlag for totalen. I tillegg avhenger summen av om du har barn.

Gjelden reduseres ned til faste beløp. Dersom totalinntekten din for eksempel er mellom 439 413 og 476 580 kroner, vil gjelden din reduseres til 100 265 kroner - uansett hvor stor gjelden din var i utgangspunktet. Dersom totalinntekten din er under 330 520 kroner, vil hele gjelden din slettes.

Du finner en skjematisk oversikt over disse faste beløpene ved å gå inn på Lånekassens hjemmesider her. 

Det er svært viktig at du ikke søker om sletting av studielånet før du har fått innvilget uføretrygd. Dersom du skulle få problemer med å betale i mellomtiden, kan du søke om rentefri betaling og/eller betalingsutsettelse.

Gå inn her for å søke.

Dersom det er vanskelig å navigere inne på sidene til Lånekassen, kan du ringe dem. 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem