Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Fagskole - høyere yrkesrettet utdanning

Fagskole: Høyere yrkesrettet utdanning

 

Tekst: Partner/advokat Øystein Hagen, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Foto: Pixabay

Tilrettelagt undervisning under yrkesrettet utdanning 
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning kan også kalles høyere yrkesfaglig utdanning, og skal gi studentene den praktiske kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag. Fagskoleutdanning er også en viktig tilbyder av videreutdanninger for arbeidstakere som trenger påfyll av kompetanse.

Etter fagskoleloven § 15 har styret ved fagskolen ansvaret for at det fysiske og psykiske læringsmiljøet er fullt forsvarlig med hensyn til elevenes helse, sikkerhet og velferd. Studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten til elevens tilrettelegging kan ikke være en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. Det må gjøres en vurdering av om tilretteleggingstiltaket / tiltakene er forholdsmessig for utdanningsinstitusjonen å gjennomføre, og i denne vurderingen skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å gjerne barrierer for studentene det gjelder, kostandene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Tilretteleggingen skal ikke lempe på de faglige kravene som stilles i den enkelte utdanningen.

Det kan være lurt å kontakte den aktuelle fagskolen for å sammen finne ut av hvordan skolen på best mulig måte kan forsøke å tilrettelegge undervisningen med prøver og innleveringsfrister for elever som har behov for tilrettelegging.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem