Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Kronisk syk i arbeidslivet

LMF vil nå guide deg gjennom noen av de rettighetene du har som kronisk syk arbeidssøker og arbeidstaker.  
Som arbeidssøker er man vernet etter reglene i likestillings- og diskrimineringsloven §29. For arbeidssøkere betyr dette at arbeidsgiver i utgangspunktet skal ansette den best kvalifiserte søkeren.

Hvis du søker på en stilling, trenger du ikke å fortelle arbeidsgiver om at du har en funksjonshemming. Arbeidsgiver har heller ikke lov til å spørre deg om du har en sykdom; dette spørsmålet indikerer at man bryter diskrimineringsloven. Et lite unntak her er dersom det er helt åpenbart at man har en funksjonsnedsettelse. La oss si at man er rullestolbruker - da er det naturlig at arbeidsgiver spør om hvilke fysiske tilrettelegginger man behøver i jobben, for eksempel.

Søker du på en 100% stilling, men du vet at helsa di tåler maks 80%, er du ikke pliktig til å fortelle arbeidsgiver om dette. Det skal godt gjøres at tilbakeholdenhet om helsetilstanden din i en slik sak blir oppsigelsesgrunn på et senere tidspunkt, opplyser Legalis til LMF.

Det er vanskelig å vite hvor mye man skal fortelle sjefen om funksjonshemmingen sin. Det kan i praksis være vanskelig å «få jobben» dersom man har opplyst at man er mye syk, selv om det rent juridisk ikke skal være slik. Samtidig er det viktig å være åpen om funksjonsnedsettelsen sin for å så grobunn for best mulig samarbeid og rom for tilpasninger i arbeidshverdagen.

Det kan også være kjekt å vite at en arbeidssøker som er innkalt til intervju, har krav på tilrettelegging under selve intervjuet hvis det er behov for det.

Nedenfor har vi delt inn viktig info om tilrettelegging, NAV-systemet, oppsigelse under sykdom, studielån, boliglån i Husbanken, hvordan siviltilstanden din påvirker støtteordninger, og juridisk hjelp.

Klikk på linken på hovedoverskriftene for å lese om temaet. 

TILRETTELEGGING
Tilrettelegging på arbeidsplassen
Tilrettelegging i praksis
Eksempler på tilrettelegging
Støtte til tilrettelegging fra NAV
Manglende tilrettelegging?

NAV-SYSTEMET
Sykepenger
Unntak fra arbeidsgiverperioden
Sykemeldt i ett år, hva nå?
Avslag på AAP?
Uførepensjon
Spe på trygda

OPPSIGELSE UNDER SYKDOM

STUDIELÅN – hva nå?

BOLIGLÅN I HUSBANKEN

SIVILTILSTANDEN DIN PÅVIRKER STØTTEORDNINGER

JURIDISK HJELP

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem