Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Årets hjelper

HVA ER ÅRETS HJELPER?

Årets hjelper er en pris som deles ut til personer som har utmerket seg positivt og gjort en betydelig innsats for Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, våre medlemmer og andre med fordøyelsessykdommer. Bakgrunnen for prisen er å anerkjenne betydningen av den innsats prisvinneren gjør og at denne motiverer flere til å kjempe for fordøyelsessykes sak. Mottakerene av prisen får et innrammet bilde av Anya Magnussens maleri Shadow.​

 

ÅRETS HJELPER 2018

I 2018 har styret i LMF valgt å dele prisen til to verdige personer som på hvert sitt område har gjort en helt spesiell innsats for mage- og tarmsyke; Dina Rønningen og Arne Røseth! 
 

 

ÅRETS HJELPER 2018

Dina Rønningen 

Årets hjelper går i år til en person som har gjort et viktig arbeid i å få frem kunnskap om IBD både på lokalt og nasjonalt nivå. Personen har snakket åpent om et liv om IBD og vært med på å bryte ned viktige tabuer om sykdommen.

Årets hjelper har vært meget aktiv både lokalt i sin hjemkommune og fylke, men også på nasjonale samlinger og i medier. Årets hjelper har vært aktivt ute og informert medelever på egne skoler, politikere (deriblant ordfører i kommunen), pårørende og andre om hvordan det er å leve med en usynlig sykdom. Hun har gitt barn og unge innsikt i hvordan hun kan opptre som medelev, lærerne hvilke hensyn som må tas, foreldre hvilke tilpasninger som må gjøres, politikere om hva som bør tenkes på, og ikke minst, andre syke om viktigheten av å informere andre rundt om hvordan det er å ha IBD. Hun har rost de som fortjener ros, og informert de som må opplyses.

Årets hjelper har et brennende ønske om å hjelpe andre i samme situasjon og har i den anledning deltatt på kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vært på forsiden av Drammens Tidende, frontet flere sider i Se og Hør, fortalt sin historie på Lærings- og Mestringssentre og på IBD dagen 2018. Hun har rett og slett vært en frontfigur for ungdom med IBD.

Årets hjelper er 13 år, bosatt i Drammen og hun har vist at man kan bekjempe frykt med mot og at man kan være aktiv både på skole og i «felten». Men - hun har også belyst viktigheten av å få ta en pause og trekke seg tilbake når behovet melder seg eller man rett og slett har lyst. Hun har frontet viktigheten av et godt samspill med pårørende og viktigheten av å få være ungdom oppi det hele. Derfor vies også deler av denne prisen til mor og far, som har vist seg å være et enormt støtteapparat for hjelperen.

LMF gratulerer! 

 

ÅRETS HJELPER 2018

Arne røseth

Prisen for Årets hjelper 2018 går til en lege som har vist stor omsorg for sine pasienter og et stort engasjement for personer med plager i fordøyelseskanalen. Både LMF, samarbeidspartnere og pasienter har hatt stor glede av denne mannens engasjement og viktige kunnskap. Gjennom å forske på tarmsykdommer, utvikle fecal-tester og hjemmetester, har han vist et stort engasjement for både IBD- og IBS-pasienter. Personens engasjement strekker seg fra å være en dedikert overlege ved gastroenterologisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus, til å være forsker og spre informasjon til pasienter, fagpersoner og media. Personen har bidratt til å øke vår kunnskap om fordøyelsesrelaterte plager.

Allerede i 1987 viste personen et sterkt engasjement for fordypning i eksisterende kunnskap om IBD. Han utfordret antatte sannheter og tok tak i saker han mente ikke var tilstrekkelig dokumentert. Calprotektin ble godkjent av FDA i 2004, og personen har publisert flere aksepterte funn. Han er mannen bak dagens fecaltest som benyttes ved sykehus og av pasienter verden over, og han har gått i bresjen for utvikling av fecal-hjemmetester, som både opplyser og ansvarliggjør pasienten og gjør samvalg med lege enklere.

Personen har også vært med på å bryte ned tabuer rundt og økt vår kunnskap og vårt håp for en forståelse av Irritabel Tarm (IBS), gjennom foredrag, tilstedeværelse i media og kunnskapsoverføring til gastroenterologer og pasienter. Som overlege ved Lovisenberg Diakonale sykehus har han sammen med kliniske ernæringsfysiologer og andre leger startet opp Norges første Poliklinikk for utredning av matintoleranser, hvilket har vært en viktig milepæl når det gjelder behandling av fordøyelsessyke.

Personen har vært en enorm ressursperson for LMF og stilt opp med foredrag og artikler om fordøyelsesplager og alt hva det innebærer, både medisinsk og i dagligliv. Hans dype kunnskap og formidlingsevne skaper tillit hos deltakerne. Pasienter rapporter også en spesiell relasjon til personen og de føler seg både godt ivaretatt og forstått. Legen deler av sine egne erfaringer med IBD og relaterer til sine pasienter på et personlig plan. Han er direkte, ærlig og åpen, samtidig som han behandler pasienten som et medmenneske. På hans kontor blir den forskjellen mellom lege og pasient som man ofte kan føle, visket vekk. Han kan tulle, le, vise stor empati og omsorg for og med sine pasienter, noe som gjør det lett å føle seg velkommen.

Selv om hans hovedfokus er betennelsestilstander i tarmen har han ikke vært redd for å se helhetlig på kropp og sinn og etter sammenhenger utover gitt diagnose. Selv om han kan henvise til andre behandlinger og utredinger, følger han alltid opp. Han ønsker nemlig å vite hvordan det går med pasientene «sine» og pasientene føler seg både sett og ivaretatt.

Årets hjelper er en lege som ikke følger normal arbeidstid, men som gir bort både privatnummeret sitt og epostadressen til pasienter slik at de alltid kan nå han, være seg om det er for å lufte bekymringer ved utredning på andre sykehus eller på fødestua. At han nå har pensjonert seg etter en lang og flott karriere er trist for mange av hans pasienter, men opplevelsen av å bli tatt på alvor for sine plager har vært av stor betydning og gjort hverdagen enklere for mange!

LMF gratulerer! 

 

ÅRETS HJELPER 2017

Mai Østbø

Utmerkelsen går til en person som har gjort fremragende likemannsarbeid. Mai er en ildsjel og bidrar med stort engasjement, uten å inneha noe verv i organisasjonen. Hun er en sann hjelper!

Mai berømmes for sin innsats for at mennesker med IBD skal føle mestring. Hun var initiativtaker i forbindelse med opprettelsen av IBD-skolen ved Lærings og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun har også stilt opp som LMFs likemann og foredragsholder ved disse kursene.

Mai var også sentral i arbeidet med animasjonsfilmene om Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. I tillegg deler hun også av sin kunnskap som skribent for LMFs medlemsmagasin Fordøyelsen.

Som takk for sin innsats, vil Mai få et innrammet bilde av Anya Magnussens maleri Shadow.​ Tusen takk for ditt engasjement, og gratulerer med utmerkelsen, Mai!  

Det er ikke bare LMF som setter pris på Mais engasjement. Her er gode ord fra overlege Tore Bjørn Grimstad, Helse Stavanger HF

 –Mai Østbø har vist et enestående engasjement og entusiasme som representant for LMF, både blant medpasienter og overfor oss som helsepersonell. Hun er alltid forekommende, vennlig, hyggelig, inspirert og villig til å hjelpe andre i samme situasjon. Hun er konstant interessert i å forbedre kurstilbudet, og i å lære mer om IBD-feltet. Mai har en uvurderlig  ”stå på vilje" og må i høyeste grad være en verdig kandidat til tittelen Årets hjelper!
 

 

ÅRETS HJELPER 2015

CARINA OLSET 

Utmerkelsen går til en person som har gjort fremragende likemannsarbeid.

Årets Hjelper er en pris som Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) etablerte etter IBD-dagen i 2015. 

Carina berømmes for sin åpenhet rundt tabubelagte sykdommer. Hennes mot og åpenhet er til hjelp og støtte for alle med diagnosene Morbus Crohn og ulcerøs kolitt (IBD).

Hennes foredrag på IBD-dagen i 2015 har ført til økt forståelse for hva det innebærer å ha en inflammatorisk tarmsykdom. Dette gjelder både for pasienter og pårørende. Mange arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner har fått økt kompetanse, i forhold til de utfordringer som mange av deres arbeidstakere og studenter har. Tradisjonelt er ikke tarmproblemer noe man snakker om. Pasienters åpenhet og saker i media er med på å skape forståelse og interesse for tarmsykdommer, også blant leger i utdanningsfasen. 

Carinas foredrag i Trondheim ble en av de mest omtalte pressesakene i 2015. Hun har i ettertid også stilt opp i mange andre sammenhenger. 

Carina ble overrakt et innrammet bilde av Anya Magnussens maleri Shadow, som ble malt under
IBD-dagen i Trondheim.

Tusen takk for din åpenhet, Carina.  Gratulerer med utmerkelsen Årets hjelper 2015!

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem