Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Diagnoser

Magesmerter, kramper, diare, og forstoppelse kan være symptomer på inflammatorisk tarmsykdom eller irritabel tarm. 

Mistenker du at magesmertene er mer enn omgangssyke? Under finner du informasjon om forskjellige tarmykdomer. Hvis plagene dine vedvarer er det nødvendig å kontakte lege.​

Inflammatory Bowel Disease (IBD)
IBD er en fellesbetegnelse på de inflammatoriske tarmsykdommene  Morbus Crohn  og ulcerøs kolitt. (Trykk på lenken for å lese mer)

I Norge er det ca. 40.000 mennesker som har IBD, og forekomsten er økende. Til tross for at det foregår mye forskning, vet man ikke årsaken til disse sykdommene.

Symptomene varierer avhengig sykdomsfase og hvor sykdommen er lokalisert. Mange oppnår kontroll av symptomene og får lange perioder hvor betennelsen holdes i sjakk (remisjon). Andre opplever vedvarende symptomer og kan få alvorlige komplikasjoner.

Vanligste symptombehandling er medikamentell behandling. Noen finner symptomlindring ved omlegging av kostholdet. Operasjon kan bli nødvendig hvis betennelsen ikke lar seg kontrollere.

Det  kan det være forskjellige medisinske behandlinger som kan være aktuelle. Det er viktig at pasienten skaffer seg nødvendig kunnskap til å føre samtale med legen. Pasient og lege kan da i samarbeid komme frem til en behandling som passer den enkelte pasient best.

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en tilstand med plager fra tykktarmen. Symptomer er luftplager, vekslende løs/hard avføring og varierende magesmerter. Tilstanden forekommer hos ca. 15 % av norske menn og kvinner. Det finnes så langt ingen «kurativ» behandling, men forskning viser at det å legge om kosten kan lindre plagene hos mange. Mange opplever symptombedring ved et kosthold basert på lavFODMAP.

Mestring
Tradisjonelt har ikke tarmproblemer vært noe man snakker om. Mage-tarmlidelser er tabubelagte sykdommer. Sykdommen rammer ofte i overgangsfasen mellom ung og voksen. Både når det gjelder ungdomstid, studier og jobb kan sykdommene gi store utfordringer.

De siste årene har man opplevd større åpenhet rundt  tarmsykdommene. Dette gir bedre mestring. Flere har stått frem og fortalt om sin sykdom. I  2016 fikk Carina Olset prisen Årets Hjelper for sin åpenhet. I tillegg til informasjon fra LMF, er det mange som blogger om livet med IBD/IBS.

Pasienters åpenhet er med på å skape forståelse og interesse for tarmsykdommer. Åpenheten fører til at de som er rammet tør å fortelle arbeidsgiver, familie og kollegaer om sin lidelse. Åpenheten bidrar på denne måten til bedre tilrettelegging i skolesituasjon og jobb. Dette er ofte viktig for å klare å studere eller være i arbeid.

Balansekunst
Tilpasset behandling og riktig  ernæring er viktig. Det kan være lurt å analysere kostholdet for å se om man får i seg anbefalt mengde næringsstoffer. I tillegg er balanse mellom arbeid, fysisk aktivitet og hvile essensiell. Mange har derfor god nytte av fysisk aktivitet, yoga og meditasjon som mestringsstrategi.

Via forsiden av nettsiden finner du en mengde tema knyttet til IBD og IBS.
Du kan også følge oss via Facebook.

Hvis du trenger noen å snakke med kan du ringe vår likepersonstelefon på nr. 88005021.
Denne er betjent alle hverdager mellom 10.00 og 18.00
Du kan også sende en mail.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem