Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsartikkel

Fikk invalidiserende magesmerter og fatigue etter vaksinering
Det polikliniske notatet fra Lovisenberg sykehus viser at «Anne» har opplevd en kraftig forverring av Crohns sykdom siden hun fikk andre vaksinedose: Foto: skjermbilde fra poliklinisk notat

Fikk invalidiserende magesmerter og fatigue etter vaksinering

«Anne» har Crohns og har slitt med sterke magesmerter og fatigue siden hun fikk 2. vaksinedose mot Covid-19 i høst. Statens legemiddelverk bekrefter at man ser noen tilfeller av forverring av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) etter Covid-19-vaksinering.

Publisert: 15.03.2022

Mistenkte bivirkninger av Covid-19-vaksinen som er rapportert inn til Statens legemiddelverk (per 1. mars 2022):

 • 11 224 000 doser er satt
 • 57 858 innrapporterte hendelser
 • 255 dødsfall (Pfizer: 231, Moderna: 18, AstraZeneca: 6 og Janssen: 0)
 • 5589 alvorlige bivirkninger.
 • 282 tilfeller av perikarditt (hjerteposebetennelse) og 145 tilfeller av myokarditt (hjertemuskelbetennelse) etter mRNA-vaksinene. De yngste aldersgruppene er mest utsatt (sum av begge sykdommene): 12-29 år: 128, 30-39 år: 68, 40-49 år: 72, 50-59 år: 62, 60-69 år: 53, 70-89 år: 38, Ukjent alder: 6
 • 3920 bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser, hvorav 429 er klassifisert som alvorlige. 303 av de alvorlige meldingene gjelder underlivsblødninger etter overgangsalder.
 • 29 465 rapporter er behandlet. Av disse er det 23 650 kvinner og 5797 menn som har melt ifra om bivirkninger.
 • Helsepersonell bes om å være spesielt oppmerksomme på følgende symptomer i forhold til Covi-19-vaksinene: brystsmerter og pustevansker, nummenhet, nedsatt følelse og lammelser, vedvarende symptomer, som langvarig hodepine eller underlivsblødninger.

Kilde: Statens legemiddelverk

28 år gamle «Anne» fikk Crohns i 2008, men har stort sett vært i stabil remisjon siden hun fikk diagnosen. Hun begrunner det med at hun umiddelbart tok grep med kostholdsomlegging og daglig trening. Hun har bare hatt noen få kortvarige oppbluss i forbindelse med bruk av p-piller og en bakteriell infeksjon. Dette har imidlertid endret seg etter at hun fikk 2. dose med Pfizer-vaksinen 25. august i fjor.

– I midten av september fikk jeg ekstreme magesmerter som varte i to måneder. Magen tålte ikke mat lenger, og til slutt spiste jeg bare knekkebrød, Skyr og pasta. Jeg gikk ned fem kilo, og noen måneder senere fikk jeg sterke leddsmerter. Jeg skjønner ingenting og tror nesten ikke det er sant, sier den unge kvinnen, som ønsker å være anonym fordi det var vanskelig å få jobb i hennes yrke med diagnosen Crohns.

Hun har vært i gradert sykemelding siden vaksineringen i fjor høst.

– Jeg hadde hatt ferie og var full av energi før jeg tok vaksinedose to. Jeg har alltid levd et aktivt liv med både jobb, trening og mye sosialt, men nå er jeg ekstremt slapp og orker nesten ingenting, sukker hun.

Koblet til vaksinen

Det er tatt en rekke prøver, og «Anne» venter fortsatt på svar. Hun forteller at legen umiddelbart koblet forverringen av symptomer til vaksineringen.

– Legen var klar på at det kunne være en sammenheng. Både spesialisten og fastlegen fortalte at de kjente til flere som har blitt dårlige etter vaksinen, forteller hun.

Da Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) kontaktet Lovisenberg Diakonale Sykehus, ble en slik sammenheng benektet.

– Nei, det stemmer ikke. Studier av bivirkninger av SARS-CoV-2 mRNA-vaksine hos IBD-pasienter har vist at en del kan få symptomer fra magen etter vaksinering, med samme frekvens som resten av befolkningen, men det er ikke holdepunkter for at betennelsen eller sykdommen blusser opp. Alle pasienter med IBD anbefales å vaksinere seg mot COVID, og dersom man bruker immunhemmende medisiner mot IBD trenger man ekstra vaksinedoser, sier Rune André Isene, som er overlege på Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

5064 mage-tarmsymptomer

Statens legemiddelverk har fått inn 57 858 rapporter om bivirkninger etter Covid-19-vaksinering. Mage-tarmsymptomer utgjør 5064 av disse, og vi tok derfor kontakt med Statens Legemiddelverk for å finne ut hva som skjuler seg bak dette tallet.

Denne tabellen fra Statens legemiddelverk viser hvilken type bivirkninger som er vanligst etter Covid-19-vaksinering. Foto: skjermbilde fra Statens legemiddelverk

Seniorrådgiver Gunnar Fløan Rimul forteller at de 5064 bivirkningene relatert til mage-tarm fordeler seg som følgende:

 • Kvalme (2086 meldinger)
 • Oppkast (600 meldinger)
 • Diaré (594 meldinger)
 • Magesmerter (406 meldinger)
 • Magesmerter i øvre del av mage (279 meldinger)

– Hva har dere observert rundt oppbluss av fordøyelsessykdommer og vaksinering mot COVID-19?

– Vi har mottatt noen bivirkningsmeldinger om forverring av fordøyelsessykdommer, som for eksempel Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Vi har mottatt totalt seks meldinger om Crohns og alle disse dreier seg om forverring av sykdommen. For ulcerøs kolitt har vi mottatt totalt 22 meldinger hvorav cirka halvparten ser ut til å gjelde forverring av sykdommen, forteller Rimul.

Gir øyeblikksbilde

Han forteller at mange av bivirkningene er forbigående, men at på det nåværende tidspunktet er det vanskelig å vite om endringene i helsetilstanden kan bli mer varige.

– Meldingene gir et øyeblikksbilde og vi vet derfor ikke alltid om symptomene til pasienten er vedvarende. Derfor oppfordrer vi leger eller de som har blitt vaksinert om å sende ny bivirkningsmelding med oppdaterte og utfyllende opplysninger dersom plagene varer over tid. Så om du opplever bivirkninger som ikke går over, ta dette opp med legen din, sier han.

Ikke sett mange vaksineskader

Professor Bjørn Allan Moum ved Gastromedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus, har ikke observert mange vaksineskader blant de IBD-pasientene han jobber med.

– Det er noen veldig få som har fortalt at de føler noe uro i magen etter vaksinasjon. Av de rundt 1000 pasientene som går på biologisk behandling på Ullevål, har vi ikke registrert noen som må få intensivert behandlingen, sier han.

Moum forteller at de heller ikke har hatt mange IBD-pasienter som har vært veldig syke av Covid-19.

– Inntil omikron-varianten kom, hadde vi veldig få pasienter hos oss og på biologisk medisin som hadde blitt smittet med Corona (<5%), og inntrykket var at de var veldig lite syke. Mitt inntrykk er at færre enn forventet var smittet kanskje fordi de på grunn av sykdommen og behandlingen de står på tar mer smittevernhensyn enn friske, sier han og legger til:

– Så har vi forskningsresultater som tyder på at biologisk medisin kanskje også kan virke gunstig på Coronasykdom ved å redusere mer alvorlig sykdom, og derved hindre sykehusinnleggelser, intensivbehandling og respiratorbehandling. Unntaket er imidlertid dem som får immunhemmerbehandling (Imurel og Metothrexat ) sammen med TNFalfahemmer (Infliksimab, Adalimumab), som kan være mer utsatt for Coronasykdom, sier professoren.

IBS-plager økte

«Anne» tok kontakt med LMF over Messenger og spurte om vi har hørt om flere som har blitt sykere av fordøyelsessykdommer etter Covid-19-vaksinen. Vi har også fått en henvendelse fra en 38 år gammel kvinne som har blitt sterkere plaget av irritabel tarm (IBS) etter vaksineringen. Også hun har fått Pfizer-vaksinen.

– Jeg har opplevd mye mer magekramper og mageproblemer i ca. 4-6 uker etter hver sprøyte. Det har blitt bedre over tid, men jeg er oftere forstoppet og er generelt litt tregere i magen enn før. Jeg merker mer til hemoroider også, skriver hun.

38-åringen tok kontakt med oss for å be om råd etter andre dose i september i fjor, men merket ikke de samme bivirkningene etter tredje dose.

– Den tredje var med Moderna, og etter den har jeg ikke kjent noe spesielt, sier hun.

Professor Moum finner ingen logisk grunn til at IBS-plager skal øke etter vaksineringen.

– Det er ingen grunn til å tro at de med IBS vil være annerledes enn uten IBS - det er ingen betennelse i tarm, og ingen grunn til å tro at Corona-vaksine skal påvirke IBS-plagene, mener han.

Rapportér bivirkninger

«Anne» venter fortsatt på svar på prøvene, og har derfor ikke rapportert bivirkningene inn til Statens legemiddelverk. Heller ikke 38-åringen har rapportert inn det hun mistenker er bivirkninger av vaksinen.

Rimul kommer med en sterk oppfordring om å melde inn bivirkninger til Statens legemiddelverk.

– Det er viktig at pasienter som opplever vedvarende og plagsomme bivirkninger melder dette, gjerne i samråd med legen. Ta kontakt med legen for å drøfte symptomene. Dersom det er mistanke om sammenheng med vaksine, bør legen sende oss en ny melding med utfyllende og oppdaterte opplysninger, sier seniorrådgiveren.

Han forstår at det ikke alltid er lett å være sikker på årsakssammenhengen.

– Bivirkninger meldes på mistanke. At en bivirkning er meldt, betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere, forklarer han.

Sjekkliste

Rimul i Statens legemiddelverk forteller at følgende bør være med når man melder ifra om bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
 • når bivirkningen startet
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
 • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
 • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Han forteller at det er særlig viktig å melde ifra i følgende situasjoner:

 • bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget 
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon) 

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.

Nyheter

 • Toaletter gjenåpnes på langdistanseruter: Stor seier for mage-tarmsyke

  Like før påske ble det kjent at busselskapet AtB i Trøndelag gjenåpner toalettene på alle bussruter

  Les mer
 • Leger starter informasjonsside om inflammatoriske tarmsykdommer (IBD)

  Dersom man klikker seg inn på nettsiden nisg.no, vil man finne flere foredrag, samt informasjon om d

  Les mer
 • Fikk invalidiserende magesmerter og fatigue etter vaksinering

  28 år gamle «Anne» fikk Crohns i 2008, men har stort sett vært i stabil remisjon siden hun fikk diag

  Les mer
Se alle nyheter

Vil du ha din annonse her?

Ta kontakt med webredaksjonen@lmfnorge.no


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF