Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsartikkel

Mage-tarmforbundet har fått endret loven: Nå kan du ikke nektes å gå på do på bussen
– Det er ubegripelig for meg at denne saken måtte gå så langt, men nå er jeg selvsagt veldig glad for å ha det svart på hvitt at toalettnekt er ulovlig, påpeker generalsekretær Mads Johansson. Foto Johansson: Ragnhild Elnæs, Kolonihaven.no.

Mage-tarmforbundet har fått endret loven: Nå kan du ikke nektes å gå på do på bussen

Etter at kollektivselskapet AtB stengte toalettene på sine langdistansebusser, krevde Mage-tarmforbundet umiddelbar slutt på praksisen. Nå er loven endret.

Publisert: 19.09.2023

Tekst: Mads Johansson

 

Den 8. mai i år trådte en ny forskriftsendring i kraft. Forskriftsendringen presiserer at du som busspassasjer kan ta av deg sikkerhetsbelte for å bruke toalettet under kjøring. Forskriftsendringen kommer etter at Mage-tarmforbundet har kjempet for en lovendring i snart to år, og det ikke uten dramatikk.

 

Ble stengt inne på busstoalettet

Høsten 2021 startet nemlig kollektivselskapet AtB, som eneste selskap i Norge, å nekte passasjerer å bruke busstoalettene under kjøring. Alle med behov for å gå på do måtte be sjåføren stoppe bussen. Deretter måtte øvrige passasjerer vente til toalettbesøket var over, før bussen igjen kunne kjøre. Dette opplevdes som svært krenkende, spesielt for personer med mage-tarmsykdommer som ofte trenger hyppige toalettbesøk. Minst fire passasjerer skal også ha blitt stengt inne på busstoalettet som følge av den omstridte praksisen.

Mage-tarmforbundet gikk derfor sammen med åtte andre pasient- og brukerorganisasjoner om et opprop og en klage til Diskrimineringsnemnda. Organisasjonene fikk enstemmig medhold og AtB ble felt for diskriminering august 2022. Mage-tarmforbundet sendte også flere brev til politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt, og engasjementet førte til flere store medieoppslag, blant annet i Nettavisen, NRK og Dagbladet.

Til slutt ble Mage-tarmforbundet kalt inn til et møte med statssekretærer fra Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, og den 8. mai i år endret Samferdselsdepartementet forskriften etter påtrykk fra Mage-tarmforbundet.

– Dette er en historisk seier for Mage-tarmforbundet og hele vår målgruppe. Aldri før har vi klart å endre en lov, men det viser at vi kan få til mye hvis vi ikke gir oss, sier Mads Johansson som er generalsekretær i Mage-tarmforbundet.

Johansson mener AtBs toalettnekt både var uverdig og skammelig, og mener det er utrolig at det måtte en lovendring til for at folk skulle få gå på do i bussen.

– Det er ubegripelig for meg at denne saken måtte gå så langt, men nå er jeg selvsagt veldig glad for å ha det svart på hvitt at toalettnekt er ulovlig, påpeker Johansson.

I forskrift om bruk av personlig verneutstyr § 1 fjerde ledd bokstav d kan man nå lese at «Påbudet om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr gjelder likevel ikke ved kortest mulig fravær fra sitteplass grunnet bruk av toalett».

Ny forskrift: Skjermdump av den nye forskriften.

 

Fortsatt en lang vei å gå

Selv om busselskapene ikke lenger kan stenge toalettene på bussene, understreker Johansson at vi langt ifra er i mål når det gjelder toalettilgang i det norske samfunnet. Han viser til at busselskapene helt lovlig kan kjøpe inn nye langdistansebusser uten toaletter om bord. I fjor høst ble det blant annet kjent at Brakar, som er det fylkeskommunale kollektivselskapet i Buskerud, har bestilt busser uten toaletter til sine langdistanseruter. Det betyr at Brakar vil kjøre den 3,5 timer lange strekningen mellom Kongsberg og Geilo uten toalett om bord.

– Dette blir like diskriminerende som å stenge toalettene, men dessverre er ikke lovverket godt nok i dag. Det er forbudt å stenge toalettene, men ikke å fjerne dem. Det er en total logisk brist i loven. Loven burde stille krav til at alle langdistansebusser har toalett om bord, påpeker Johansson.

Han viser også til at Transportøkonomisk institutt i juni lanserte en rapport som viser at mangel på toaletter både i det offentlige rom og i kollektivtrafikken oppleves som svært problematisk for personer med mage-tarmsykdommer.

I rapporten kommer det blant annet frem at flere må gå på do i ei bøtte fordi de ikke finner tilgjengelig offentlige toaletter. Andre unngår å spise dagen før de skal på reise på grunn av mangelen på offentlige toaletter.

 

Får ikke låne toalettet

– Det er svært rystende å høre hvor ille enkelte har hatt det. Både i form av at de ikke kan delta i det hele tatt på sosiale aktiviteter eller besøke familie, men mest av alt hvordan enkelte har blitt behandlet av andre, sier seniorrådgiver ved Transportøkonomisk institutt Anja Fleten Nielsen.

Nielsen har laget rapporten, etter å ha intervjuet personer med mage-tarmsykdommer og urinveisproblematikk. Hun forteller om eksempler hvor folk ikke har fått låne toalettet av busselskap på stasjonen, og om servicepersonell på kafeer og restauranter som har sagt nei til å låne ut toalettet til de som trenger det.

– De som spør om å låne et toalett spør stort sett kun i krisesituasjoner – og det har jo kommet fram historier hvor det har gått galt, og de har endt opp med å måtte gå ute på gaten. Det at personer har

blitt slengt bemerkninger etter når de har vært på HC-toalettet synes jeg også er fælt å høre, sier Nielsen.

Hun mener både transportaktører, kommuner, fylker og staten bør tilby flere toaletter til befolkningen. I tillegg mener hun det må til en kompetanseheving generelt i befolkningen og hos servicepersonell om at det finnes funksjonsnedsettelser som gir økt behov for bruk av toalett.

– På steder som strender, parker, turområder og i byområder er det viktig at det er tilgang på toaletter slik at alle kan delta på disse arenaene. Fortrinnsvis bør det være toaletter med en radius på minst 15. minutter enten du går, reiser kollektivt eller kjører bil ifølge de fleste av våre informanter. Det er også viktig å huske at toaletter er noe vi alle behøver, og at det vil komme samfunnet ellers til nytte om det er god tilgang på toaletter, påpeker Nielsen.

Johansson støtter Nielsen sine betraktninger, og mener Norge må forplikte seg til å sørge for bedre toalettdekning.

– Rapporten er forferdelig lesning og helt ufattelig i et land som Norge. Å gå på toalettet er et grunnleggende behov. Dette handler om inkludering og universell utforming. Dette handler om verdighet og sunn fornuft. Hvis Norge skal nå sitt mål om et universelt utformet samfunn må det lages flere offentlige toaletter, sier Johansson.

 

Kommunal- og distriksministeren vil ikke gripe inn

I dag er det kommunene som har ansvaret for å etablere flere offentlige toaletter, og senest i januar i år avviste kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik at han ville gripe inn i situasjonen. Dette til tross for at Oslo har kommet dårligst ut i en kartlegging av offentlige toaletter i utvalgte nordeuropeiske hovedsteder.

Johansson mener det kommunale ansvaret for offentlige toaletter åpenbart ikke fungerer. Han mener det trengs en nasjonal satsing med øremerkede midler som sendes ut til kommunene, og en nasjonal norm som sikrer et minimumsantall offentlige toaletter per innbygger.

– Dette handler ikke bare om at vi skal forhindre offentlig urinering, eller at vi skal gjøre handleturen litt enklere for folk flest. Vi må ikke glemme at for en stor gruppe mennesker er god toalettilgang faktisk helt avgjørende at for at de skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, avslutter Johansson.

 

Organisasjonene bak klagen til Diskrimineringsnemda var:
 
 • Mage-tarmforbundet
 • Norilco
 • Prostatakreftforeningen
 • Spondyloartrittforbundet Norge
 • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
 • Blærekreftforeningen
 • HivNorge
 • NOFUS (Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens)
 • Norges Fibromyalgi Forbund

Nyheter

 • Nå kan du se vårens digitale foredrag i ditt eget tempo

  Alle digitale foredrag fra våren 2024, finnes nå tilgjengelig på "Min Side" for alle våre medlemmer.

  Les mer
 • Bli med på høstens ung-treff!

  Sett av helgen 20.-22. september og bli med på høstens ung-treff i Skien Fritidspark! Det vil vær

  Les mer
 • IBS-pasienter fra hele landet søkes til studie

  Tekst: Camilla Thuen stipendiat/klinisk ernæringsfysiolog, Haukeland universitetssjukehus   Ve

  Les mer
Se alle nyheter

Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem