Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsartikkel

Toaletter gjenåpnes på langdistanseruter: Stor seier for mage-tarmsyke
LMF sendte pressemelding om stengte toaletter på AtBs busser til flere medier. Nettavisen tok saken og skapte stort engasjement mot AtBs praksis gjennom en avstemming i artikkelen, der 94 % mener at dagens praksis er diskriminerende. Foto: skjermbilde av nettavisens sak

Toaletter gjenåpnes på langdistanseruter: Stor seier for mage-tarmsyke

Etter sju måneders hard kamp, kan vi se frem mot gjenåpning av busstoaletter i Trøndelag.

Publisert: 29.04.2022

Like før påske ble det kjent at busselskapet AtB i Trøndelag gjenåpner toalettene på alle bussruter over to og en halv time. Det skal skje senest i august i år.

Tidlig i fjor høst ble LMF gjort kjent med at AtB nektet passasjerer å benytte toalettene mens bussen kjørte. De som måtte på do, måtte signalisere til bussjåføren, som stoppet bussen og lot alle passasjerene vente mens personen var på do. Dette opplevdes svært krenkende for mange og personer med mage-tarmsykdommer opplevde i praksis å miste busstilbudet sitt.

Les også: Må sitte med lukt, sår og skam

Sterkt engasjement

Vi i LMF engasjerte oss derfor sterkt i denne saken, og vi har hatt møte med blant annet politikere, tillitsvalgte for bussjåførene og ledelsen i AtB. I oktober initierte vi en underskriftskampanje og en klage til Diskrimineringsnemnda der også åtte andre pasient- og brukerorganisasjoner ble med. De åtte andre organisasjonene var:

- Norilco
- Prostatakreftforeningen
- Spondyloartrittforbundet Norge
- Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
- Blærekreftforeningen
- HivNorge
- NOFUS (Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens)
- Norges Fibromyalgi Forbund

I desember sendte LMF sammen med disse åtte organisasjonene et brev til både ordførere og fylkespolitikere i Trøndelag, samt samferdselsministeren.

LMF har i perioden også jobbet hardt opp mot media, noe som har resultert i debattinnlegg i Adresseavisa og Trønderdebatt, og nyhetsartikkel på forsiden av Nettavisen og Dagbladet.

Presset fra LMF og samarbeidspartnerne ga etter hvert resultater, og den 3. februar ble vi invitert til møte med samferdselsdepartementet. Her deltok både statssekretær Mette Gundersen fra Samferdselsdepartementet og statssekretær Gry Haugsbakken fra Kultur- og likestillingsdepartementet. I møtet ble det lovet at departementet skal evaluere dagens forskrift og se på mulige endringer som skal forhindre lignende situasjoner i fremtiden.

Les også: Lege fortviler

Og i begynnelsen av april ble det altså kjent at AtB åpner toalettene igjen på sine langdistansebusser.

– Dette er en stor seier og viser nok en gang at LMF kan få til mye, spesielt når vi allierer oss med aktører med felles interesser, sier generalsekretær Mads Johansson.

Direktør for tilbudsutvikling og mobilitet i AtB, Harald Storrønning, forteller til Namdalsavisa at det var blant annet påtrykket fra passasjerer, sjåfører, kommuner og interesseorganisasjoner som fikk selskapet til å endre praksis.

Kritisk til trafikksikkerhetsargument

AtB har hele tiden hevdet at de stengte toalettene på langdistansebussene av hensyn til trafikksikkerhet. Dette til tross for at det ikke er registret noen ulykker knyttet til toalettbruk på busser i Trøndelag, og kun én ulykke i hele Norge tilbake i 2003.

Flere har uttalt seg kritiske til AtBs trafikksikkerhetsargument, blant annet tillitsvalgt for bussjåførene i AtB, Stein Kåre Holden. Holden mener praksisen er nedverdigende for passasjerene og fører til unødvendige forsinkelser. I tillegg har han hele tiden hevdet at AtBs toalettpraksis faktisk kan medføre en økt trafikkfare. Han viser til at det kan bli mange toalettstopp underveis med gjeldende praksis, og at mange busslommer er for små og trange for dagens 15 meter lange busser.

– Hvis bussen blir stående litt inn i veien blir det farlig hvis to biler møtes der vi står. Ute på landsbygda kan det være langt mellom plasser som er store nok til at hele bussen kan stå helt på siden av veien. Praksisen medfører stor usikkerhet og økt stress for sjåførene. Dette kan øke sjansen for farlige situasjoner, mener han.

Også Rune Elvik i Transportøkonomisk institutt, som blant annet forsker på trafikksikkerhet, har stilt seg undrende til AtBs argumentasjon.

– Jeg kjenner ikke til studier av trafikkfare eller ulykker knyttet til bruk av toalett i busser. Det er med andre ord ikke dokumentert at dette er et problem. Personer som står eller går i buss kan falle ved brå bremsing eller svingebevegelser. Det oppstår en del skader på denne måten, men trolig er problemet størst i bybusser som har hyppige stopp og ofte svinger i kryss. Her er mitt syn at universell utforming og god service må telle mer enn sikkerhet, sier Elvik.

Endrer bussklasse

I tillegg til bekymring for trafikksikkerhet begrunner AtB de stengte toalettene med at det er påbudt med bruk av setebelte. AtBs tolkning av lovverket virker imidlertid å være omstridt, og ikke alle har vært enige i tolkningen. Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, skrev i en interpellasjon fra i fjor at staten ikke har lover eller forskrifter som eksplisitt beskriver toalettbruk i fart i buss. Sandvik viste også til at det i lovverket står at bilbelte skal brukes av «sittende», og tolket det som at det ikke er ulovlig å løsne beltet dersom man må opp av setet underveis.

Å kunne benytte seg av busstoalettet under kjøring har vært vanlig praksis i Norge siden begynnelsen av 1980-tallet, og AtB er eneste selskap i Norge som opererer med stengte toaletter. Til tross for dette greier ikke AtB å finne en åpning i lovverket for å tillate toalettbruk i fart. De har derfor valgt å omdefinere i alt 13 busser som betjener seks ulike strekninger på over 2,5 time.

– Langdistansebussene skal bygges om fra klasse III til klasse II-busser og omregistreres, slik at de både tilfredsstiller lovkravene og samtidig sikrer at reisende har tilgang til å benytte toalettet – også under kjøring. Vi tar sikte på at den nye løsningen er på plass senest i august 2022, forteller Storrønning til Namdalsavisa.

Dette innebærer i praksis at alle busser som kjører ruter på over 2,5 time, skal nedklassifiseres til forstadsbusser. Da kan de kjøre i maks 80 km/t istedenfor 100 km/t, som er tillatt for klasse III. Det blir også ståplasser, og holdestenger og håndgrep må derfor monteres før toalettene kan gjenåpnes.

Arrangerer fest

Tillitsvalgt i AtB, Stein Kåre Holden, har kjempet hardt for endring av den nyinnførte toalettpraksisen. Han er så lettet over en fredelig løsning, at han vil innkalle sjåførene til fest for å feire at saken har fått et godt utfall.

– Det er vi som treffer publikum, og vi har ofte sett fortvilede passasjerer på turene våre. Nå blir det enklere å være sjåfør igjen, og ikke minst passasjer igjen, sier Holden til Fjell-Ljom.

Det er mange som står på takkelisten etter ni måneders hard kamp – både politikere, organisasjoner og privatpersoner. Holden er glad for at AtB har snudd og retter en stor takk til LMF og det store engasjementet organisasjonen har vist i denne saken.

– Særlig etter at LMF kom på banen og fikk engasjert andre helseorganisasjoner, diskrimineringsnemnda samt statssekretærer i samferdselsdepartementet, har presset på fylkespolitikere og AtB blitt meget stort, sier han.

Han retter også en stor takk til overlege Frode Skanke ved Unicare Røros som har engasjert seg kraftig.

Kjemper videre

LMFs generalsekretær Mads Johansson er fornøyd med at kampen har ført frem og sier at slaget er vunnet, men kampen er ikke over:

– Neste steg er å få endret lovverket slik at alle langdistansebusser pålegges å ha åpne toaletter. Da kan alle som reiser med bussen få et verdig tilbud. Vi er på saken, lover generalsekretæren.

Nyheter

 • Bli med på markeringen vår av IBD-dagen 23.mai

  Mage-tarmforbundet inviterer til markering av verdens IBD-dag med et fysisk arrangement på Kulturhus

  Les mer
 • Mage-tarmforbundet inviterer til årets familiesamling

  Vi ønsker med glede å invitere alle familier i Mage-tarmforbundet til vår årlige familiesamling. I

  Les mer
 • Nyttige apper for oss med mage-tarmsykdommer

  Skrevet av Miriam Ekelund.   De tre appene som er mest aktuelle for oss med mage-tarmsykdommer

  Les mer
Se alle nyheter

Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem