Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsartikkel

Vi bytter navn til Mage-tarmforbundet

Vi bytter navn til Mage-tarmforbundet

Lørdag 20. november ble en historisk dag for Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.

Publisert: 21.11.2021

Da vedtok 23 delegater fra LMFs 10 fylkeslag at organisasjonen bytter navn til Mage-tarmforbundet. Det skjedde under utviklingsseminar/landsmøte som ble avholdt på Lillestrøm. Navnebyttet skjer formelt i løpet av 1. kvartal 2022. 
 
Stiftet av gastroenterologer
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer ble stiftet i 1987 av gastroenterologer. LMFs første landsstyre bestod av leder professor Johannes Myhren, styremedlemmene overlege Ole Rygvold, professor Arnold Berstad, professor og overlege Per Martin Kleveland, pasientrepresentant Rolv Pedersen og en konsulent fra legemiddelindustrien.

Først i 1994 ble foreningen overdratt til personer som selv lever med mage-tarmsykdom. Siden den gang har foreningsnavnet flere ganger vært oppe til intern diskusjon, og både organisasjonens frivillige og ansatte har jevnlig fått spørsmål om hvorfor vi heter det vi heter. 

– Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer fungerte nok veldig bra som navn da foreningen var ledet av gastroenterologer som aktivt skulle jobbe «mot» disse sykdommene, og ikke minst før vi fikk internett. I dag får vi imidlertid mange spørsmål om hvorfor vi heter «mot» fordøyelsessykdommer, og veldig mange sier navnet vårt feil. Det er også et langt navn som kan være vanskelig å huske og finne på nettet. Det var derfor på tide at vi startet en navneevaluering, sier generalsekretær i LMF Mads Johansson.


Positive til navneendring
Våren 2021 gjennomførte derfor Respons Analyse, på vegne av LMF, en undersøkelse blant våre medlemmer for å finne ut hva medlemmene synes om dagens navn og hvordan de stiller seg til et eventuelt navnebytte. Resultatene viste at halvparten av LMFs medlemmer mener at organisasjonen bør bytte navn, mens 25 % er negative til et navnebytte. Resterende 25 % er nøytrale.  

– Det var et høyt antall som ønsket å bytte navn. Dobbelt så mange ønsker navnebytte i forhold til dem som ikke ønsker det. Det er høyt - sett i lys av at mange generelt er skeptiske til store endringer, sier Johansson. 

Undersøkelsen viste at de som ønsker navnebytte, mener dagens navn er langt og tungvint. I tillegg reagerer mange på bruk av ordet «mot» som gjør at navnet blir negativt ladet. En stor andel er også negative til ordene «fordøyelsessykdommer», «syke» eller «sykdommer» da det gir negative assosiasjoner.

LMFs seniorrådgiver og tidligere generalsekretær, Arne Schatten, har vært med i LMF siden 1998. Selv hørte han om foreningen allerede i 1987, men ble ikke medlem før 11 år senere fordi han ikke forstod at LMF også var en organisasjon for dem med Crohns sykdom.  

– Jeg er veldig positiv til at vi får et nytt navn. Navnet vi har i dag, er ikke så forklarende. Det er langt, og mange lurer på hvorfor vi heter «mot». I dag er vi også i alt for stor grad avhengig av forkortelsen «LMF». Det er mange som ikke forstår hva det står for, og man må bruke tid på å forklare dette. Mage-tarmforbundet er såpass kort at man trolig ikke vil bruke en forkortelse, sier Schatten. 

Æresmedlem Roy Petterson fra LMF Hedmark støtter Landsstyret forslag om navneendring til Mage-tarmforbundet.

– Jeg har lest landsstyrets innstilling og begrunnelse, og jeg anser det som et meget gjennomarbeidet og gjennomtenkt dokument. I mange sammenhenger, helt til de siste år, har jeg forsvart og begrunnet navnet som etter hvert bare ble LMF, men tidene har forandret seg. I dag foregår all kommunikasjon på nett samt plattformer som var totalt ukjent for bare få år siden. Foreningen er aktiv på mange områder og er respektert i alle fora, sier Petterson. 

Han forteller at i alle år har navnet på foreningen vært diskutert, også med professor Myhren.

– Myhren begrunnet hvorfor det måtte være «mot» fordøyelsessykdommer- og ikke en forening for fordøyelsessyke. Han mente at språklig ville det indikere en passiv forening, mens vi skulle være en forening som aktivt skulle bekjempe fordøyelsessykdommer. Ergo jobbet vi mot sykdommene.


Også tidligere styreleder i LMF sentralt og nåværende styreleder i LMF Nordland, Ingrid Moen Børli, gleder seg over det nye navnet. 

– Navnebytte har vært diskutert i mange år uten at man har gått videre med prosessen, så jeg er veldig glad for at nytt navn endelig er blitt en realitet. Vi har nå fått et navn som er mye lettere å bruke, lettere å identifisere seg med - og et navn som mer tydeliggjør hvem vi er og hvilken pasientgruppe vi jobber for. Dette blir bra! 


Mange faktorer å ta hensyn til
Landsstyret og administrasjonen i LMF har gjort grundige vurderinger i navneevalueringen, og flere forhold har blitt vektlagt i prosessen. Felles har vært et ønske om å velge et navn som både er kort, forklarende, lett å huske og enkelt å markedsføre. I tillegg har det vært viktig å velge et navn som oppleves inkluderende, bidrar til å bryte ned tabuer og som ikke gir negative assosiasjoner. 

– Dette er kriterier som LMFs ledelse mener det nye navnet oppfyller. Mage-tarmforbundet er kort, forklarende og ikke minst nøytralt, sier styreleder i LMF Marion Alver.

Hun fremhever at organisasjon må ta stilling til mye som ikke bare handler om sykdom eller det å være pasient.
– Det handler også om hvordan leve gode liv og få best mulig helse. Det var viktig for oss at det nye navnet ikke kun setter søkelys på det å være syk, sier Alver.

En annen viktig vurdering som er gjort, er å bruke ordene «mage-tarm» i stedet for «fordøyelse» i navnet. Landsstyret begrunner blant annet dette med at mage-tarm er mer brukt i dagligtale, og at ordene «mage» og «tarm» brukes i mye større grad til å google frem vår nettside, enn ordet «fordøyelse». 

– Det er ingen som sier de har vondt i fordøyelsen. Folk sier de har vondt i magen eller at de ikke er bra i magen. Ordet «tarm» er også brukt i mange av diagnosegruppene vi representerer, slik som inflammatorisk tarmsykdom og irritabel tarm, påpeker Alver. 

I tillegg viser landsstyret til at det fortsatt er en del tabu knyttet til mage-tarm, og organisasjonen kan i større grad bidra med å bryte ned tabuer ved å ta eierskap til disse ordene og normalisere dem.

– Vi må tørre å bruke ordene mage-tarm mer aktivt, ellers blir tabuene aldri mindre, sier generalsekretær Johansson. 

Forbund med samme formål og medlemstilbud
I tillegg til å bytte ut «fordøyelse» med «mage-tarm» vil organisasjonen nå gå fra å være en «forening» til et «forbund». LMFs landsstyre tror det er en smakssak hva folk foretrekker, men har likevel landet på «forbund». Landsstyret viser her til definisjonene som står i Store Norske Leksikon hvor «forbund» omtales om større organisasjoner sammenlignet med «foreninger»: «Lokallag og foreninger samler seg som regel i større, landsomfattende organisasjoner, ofte kalt forbund eller hovedorganisasjon». 

I de 34 årene LMF har eksistert, har organisasjonen primært jobbet med tre hovedoppgaver: Medlemsmøter med fokus på erfaringsutveksling, informasjonsarbeid og interessepolitikk. Det siste året under koronapandemien har LMF også arrangert mange digitale medlemsmøter og foredrag for våre medlemmer. Generalsekretær Mads Johansson understreker at organisasjonen fortsatt skal jobbe med de samme områdene som før. Medlemmene kommer ikke til å merke noen forskjell når det gjelder innhold og medlemstilbud, og medlemsbladet beholder navnet Fordøyelsen selv om organisasjonen bytter navn. 

– Vårt mål skal fortsatt være å ivareta og fremme interessene til alle med mage-tarmsykdom og deres pårørende, og vi skal fortsatt jobbe for å bedre denne gruppens livskvalitet, lover Johansson. 

 

Nyheter

 • Toaletter gjenåpnes på langdistanseruter: Stor seier for mage-tarmsyke

  Like før påske ble det kjent at busselskapet AtB i Trøndelag gjenåpner toalettene på alle bussruter

  Les mer
 • Leger starter informasjonsside om inflammatoriske tarmsykdommer (IBD)

  Dersom man klikker seg inn på nettsiden nisg.no, vil man finne flere foredrag, samt informasjon om d

  Les mer
 • Fikk invalidiserende magesmerter og fatigue etter vaksinering

  28 år gamle «Anne» fikk Crohns i 2008, men har stort sett vært i stabil remisjon siden hun fikk diag

  Les mer
Se alle nyheter

Vil du ha din annonse her?

Ta kontakt med webredaksjonen@lmfnorge.no


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF