Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Kalender

Listevisning | Kalendervisning

Innkalling til årsmøte i LMF Vestland

Dato og tid:21.08.2022 18:00:00

Til:

Sted:Digitalt via Whereby

Digitalt årsmøte 21. august kl. 18.00

Innkalling til årsmøte i LMF Vestland

Det innkallast til digitalt årsmøte i LMF Vestland.

Sundag 21. august 2022 kl. 18:00

Møtet vert halde digitalt via denne linken: www.whereby.com/lmfnorge/lokallag3

Saker ein ynskjer skal verte handsama på årsmøtet sendast til styret innan tre veker før årsmøtet.

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Val av møtefunksjonærar:

a)      Møteleiar

b)      Referent

c)      Tellekorps

d)      Protokollunderteiknarar

Sak 3. Godkjenning av årsmelding 2021

Sak 4. Godkjenning av rekneskap 2021

Sak 5. Val av nytt styre

a)      Styreleiar

b)      Styremedlem

Sak 6. Endring av namn.

LMF vedtok byte av namn til Mage-tarmforbundet ved utgongen av 2021. Dermed er det ynskjeleg at LMF Vestland byter namn til Mage-tarmforbundet Vestland.

Sak 7. Innkomne saker

Sak 8. Eventuelt

Saker til årsmøte sendast på e-post til vestland@lmfnorge.no

Med venleg helsing,

Styret i LMF Vestland

Tilbake

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem