Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Bloggarkiv

Når sykdom rammer studentøkonomien

Når sykdom rammer studentøkonomien

Å ha en jobb ved siden av et 100% studie er utfordrende. Jeg har mange ganger vurdert å droppe ut fra studiene.

Publisert: 21.08.2017

Tekst: Anne Kristin Rødelv

Historien under, som ble sendt inn av et medlem, er et eksempel på utfordringene du som kronisk syk og student kan møte på. Mange byer med høgskoler og universitet har høye boligpriser. Med dagens studiefinansiering kan de færreste studere uten å jobbe i tillegg. Heltidsstudier med tilleggsjobb er en utfordrede kombinasjon, og for mange kan dette rett og slett være en umulighet.

– Jeg flyttet til Oslo høsten 2012 for å studere. Først bodde jeg på en billig studenthybel uten eget bad. På høsten ble jeg syk og diagnostisert med totalkolitt. 

I dag bor jeg i studentbolig og deler kjøkken med seks andre studenter. Jeg har eget bad, det drar nok prisen opp. Inntil jeg ble syk jobbet jeg deltid på museum hver helg og noen dager i uka.

Studielånet er ikke noe å leve på. Jeg måtte ha en jobb. I dag tar jeg oppdrag; oversetter mye tekst, samt sitter barnevakt for kjentfolk. Dette er imidlertid to jobber som ikke gir den samme inntekten jeg ellers ville fått. Jeg har full studiestøtte og -lån fra Lånekassen. Likevel kjenner jeg at det ikke strekker til. Rett som det er - må jeg be om hjelp hjemmefra.

Når det gjelder økonomien, er de to første månedene i året særlig utfordrende. I jula blir jeg blakk og deretter ”mister” jeg  frikortet når det blir nytt år. Så betaler jeg dyre dommer for legetimer og medisiner til jeg får frikortet mitt etter ca. to måneder. Da har jeg brukt over 2200 kroner på helsa. Utgifter andre på min alder slipper. I tillegg kommer utgifter som frikortet ikke dekker.

Å ha en jobb ved siden av et 100% studie er utfordrende. Noen dager orker jeg ikke gå på skolen engang. Jeg har mange ganger vurdert å droppe ut fra studiene. Men jeg tror mange av oss som blir syke, blir grepet av en veldig stahet. Vi skal klare det, om det så, bokstavelig talt, må koste blod, svette og tårer. Jeg har bestilt meg en ekstra eksamensvakt som har fulgt meg på toalettet i hui og hast, og jeg har fullført og bestått eksamen hver gang. Jeg er umåtelig stolt over at jeg til våren har en bachelor, noe jeg har klart på hengende håret.

Utdanning og jobb tilpasset din situasjon er viktig
Rundt halvparten av personer med funksjonsnedsettelser har grunnskole som høyeste utdanning. Slik bør det ikke være. I tillegg viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå at personer som ble uføre før fylte 26 år, oftere har problemer med å håndtere løpende utgifter. De har også i større grad vanskeligheter med å klare uforutsette utlegg.  

Å ta utdanning som gjør deg i bedre stand til å komme i en jobb tilpasset din situasjon, er derfor viktig. Da er det greit å vite at Lånekassen har flere støtteordninger:

Kontakt med studiestedet ditt for hjelp og informasjon.
​Mange studenter har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden eller på eksamen – enten i kortere perioder, eller gjennom hele studieløpet. 

Dersom funksjonsnedsettelse eller helseproblemer medfører behov for fravær fra studiene, kan det være aktuelt å søke permisjon.
Ikke nøl med å ta kontakt med ditt studiested, de hjelper deg gjerne. 

Støtteordninger utover basisstøtten.
Reglene for både tildeling av stipend og lån og tilbakebetaling av lån blir revidert årlig. Som heltidsstudent kan du for undervisningsåret 17/18 få inntil 106 340 kroner i basisstøtte. Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan få ekstra stipend på kr 3.631 kroner per måned.

Støtte i sommermånedene
Elever og studenter i høyere- og annen utdanning som ikke klarer å  jobbe i sommerferien, kan i tillegg få støtte i de to sommermånedene. Hvis du avslutter utdanningen i vårsemesteret, har du ikke rett til støtte for den påfølgende sommeren.

Sykestipend
Hvis du blir syk under utdanningen og ikke kan følge undervisningen, kan deler av lånet omgjøres til sykestipend. En søker som har en kronisk sykdom og som skal begynne å studere, vil også være syk under studieperioden. For at Lånekassen skal kunne vurdere sykestipend for kronisk syke, må det være slik at han/hun får en midlertidig forverring av den kroniske tilstanden, eller får en annen sykdom som fører til studieuførhet.

Støtte ved forsinkelser i utdanningsløpet
Hvis studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke er tilpasset din funksjonshemming, kan du ha rett til støtte ut over den vanlige grensen for faglig forsinkelse på 60 studiepoeng eller tilsvarende.

Ettergivelse av lån ved varig uførhet
Blir du varig ufør kan Lånekassen slette/ettergi hele eller deler av gjelden din.

På nettsidene til Statens Lånekasse finner du mer detaljert informasjon.

God studiehøst!​

Har du lyst å gjesteblogge på LMF-bloggen. Ta kontakt med webredaksjonen@lmfnorge.no

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem