Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Bloggartikkel

Kjære fylkesordfører: Dette er en uverdig og diskriminerende praksis som ikke hører hjemme i dagens samfunn

LMFs generalsekretær, Mads Johansson, har nå skrevet et åpent brev til fylkesordføreren i Trøndelag om diskriminering av fordøyelsessyke.

Publisert: 27.09.2021
Kjære fylkesordfører: Dette er en uverdig og diskriminerende praksis som ikke hører hjemme i dagens samfunn

Innlegget ble publisert på tronderbetatt.no 25. september 2021

Skrevet av: Mads Johansson, generalsekretær i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)

Kjære fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Jeg er generalsekretær i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Jeg representerer personer med ulike mage-tarmsykdommer, slik som ulcerøs kolitt, Crohns, irritabel tarm, mikroskopisk kolitt, refluks, eosinofile gastrointestinale sykdommer m.m.

Jeg skriver dette innlegget i forbindelse med AtBs nye praksis om å forby bruk av toaletter på langdistansebusser i Trøndelag mens bussene kjører. Dette er en uverdig og diskriminerende praksis som ikke hører hjemme i dagens samfunn.

Les om Wencke Mikalsen som ikke lenger kan ta bussen.

Den nye praksisen gjør det umulig for svært mange mage-tarmsyke å bruke regionbussene i Trøndelag. Det er også mange andre diagnosegrupper som vil få problemer med denne praksisen. Men ikke minst, så mener jeg dette er svært problematisk for helt friske mennesker. Vi snakker her om bussturer som varer opptil 3 timer, noen kanskje enda lengre. Folk flest vil ha behov for å gå på toalettet på så lange strekninger. Praksisen som AtB har innført er ikke holdbar, og dette blir som å gå baklengs inn i fremtiden.

AtB ville kjøpe inn busser uten toaletter.

Ingen mennesker, verken friske eller syke, har lyst til å forsinke bussen eller å irritere de andre passasjerene. Ingen har lyst til å vite at alle sitter og venter på at akkurat du skal bli ferdig på do. Konsekvensen vil bli at færre benytter busstilbudet i Trøndelag.

AtB begrunner sin praksis med bekymring for trafikksikkerheten. Dette til tross for at det ifølge fylkesordføreren selv ikke er registrert noen ulykker knyttet til toalettbruk i buss i fart i Trøndelag. I Norge for øvrig er det ifølge fylkesordføreren kun registrert ett dødsfall knyttet til en slik situasjon, tilbake i 2003. Trafikksikkerhet bør derfor ikke være et tungtveiende argument i denne saken.

Jeg ønsker svar på om fylkesordføreren virkelig mener at en udokumentert bekymring for trafikkulykker skal trumfe befolkningens verdighet og rett til ikke å bli diskriminert. Jeg ønsker å vite om du virkelig mener dette skal trumfe Norges mål om et universelt utformet samfunn hvor alle kan delta. Jeg ber deg svare på om du virkelig mener dette skal trumfe klodens behov for at flere kjører kollektivt.

AtB har til oss også begrunnet sin praksis med at enkelte reisende, ut fra helsemessige årsaker, kan ha behov som det ordinære kollektivtilbudet ikke kan dekke. Det AtB i realiteten sier her, er at det å gå på do er noe sært og uvanlig. Det de faktisk indikerer med dette, er at menneskers behov for å gå på do, blir for vanskelig for AtB å ta hensyn til. Det de sier er at passasjerer som trenger å gå på toalettet i løpet av tre timer, ikke er velkomne på deres busser.

Kjære fylkesordfører, å gå på toalettet er ikke ekstraordinært! Dette er et behov alle mennesker har, og som alle mennesker kan få behov for i løpet av tre timer. AtB sin uttalelse er svært provoserende, og AtB viser med dette at de ikke anerkjenner alle menneskers behov for å gå på do, både friske og syke. Jeg håper fylkesordføreren har helt andre tanker enn AtB om dette.

Arbeiderpartiet bygger sin politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Ifølge partiprogrammet til Arbeiderpartiet skal dere jobbe for universell utforming og tilgjengelighet slik at alle kan delta i samfunnet. Ifølge partiprogrammet mener Arbeiderpartiet at klima og natur må danne rammen rundt resten av politikken. Ifølge partiprogrammet skal dere styrke arbeidet mot diskriminering. Jeg ber fylkesordføreren svare på om Arbeiderpartiets egne verdier og partiprogram også gjelder i denne saken.

Jeg ber fylkesordføreren innstendig om å gripe inn og få slutt på praksisen til AtB snarest.

Hør mer om denne saken i LMFs podkast, Tarmkanalen.

Blogg arkiv

 • Samfunnet er ikke for alle

  Debattinnlegg skrevet av Mads Johansson, generalsekretær i Mage-tarmforbundet I dag den 19. novem

  Les mer
 • En bekymring for kostrådene og en hyllest til Marit Kolby

  Tekst: Mads Johansson, generalsekretær i Mage-tarmforbundet.  Bilde: Shutterstock / Bilde Johan

  Les mer
 • Bruk forbrukermakten

  Innlegget har stått på trykk i Dagsavisen Mads Johansson, generalsekretær i LMF Kanskje så man

  Les mer
Se alle artikler

Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem