Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Hils på LMFs nye landsstyre

Hils på LMFs nye landsstyre

Og hør hva de skal jobbe med framover

Publisert: 02.12.2020

Tekst: Marte Gylland Hegstad
Foto: LMF - fra første digitale styremøtet 08.desember 2020

Lørdag 21. november ble det avholdt landsmøte for LMF.

Landsmøtet besto av 20 stemmeberettigede utsendt fra lokallagene, samt 13 observatører fra landsstyret og administrasjonen.

35 år gamle Marion Alver fra Bergen ble valgt som styreleder og tok da imot stafettpinnen fra tidligere styreleder Marc Dudley og Anne Karin Sørdal som har fungert som konstituert styreleder den siste tida fram mot landsmøtet.

LMF ønsker velkommen til det nye styret som består av en blanding av «gamle» og nye styremedlemmer:

Marion Alver - Styreleder

Anne Karin Sørdal - Nestleder/styremedlem fra region vest

Hege Nilsen - Varamedlem region vest

Ragnhild Arentz - Styremedlem fra region øst

Johny Ferbu - Varamedlem fra region øst

Bjørn Thore Wallin Marthinsen - Styremedlem fra region sør

Bente Ida Amlie Hole - Varamedlem fra region sør

Martin Kristoffer Helgeland-Rossavik - Styremedlem fra region midt

Stilling besatt - Varamedlem fra region midt

Elin Gjikaj - Styremedlem fra region nord

Laila Edvardsen - Varamedlem fra region nord

Inger-Lise Vidhammer - Foreldrerepresentant

Mona Skogøy - Vara til foreldrerepresentant

Ylva Leigh Henriksen - Ungdomsleder

Ingrid Marie Heggernes Storheim - Vara til ungdomsleder

 

LMF rekker også en stor takk til det avgående styret for flott innsats og uvurderlig arbeid!

Marc Dudley - tidligere styreleder

Martine Teigen - tidligere ungdomsleder

Henrik Skaalvik - tidligere AU-medlem og ungdomsrepresentant

Aliina Hämäläinen - tidligere styremedlem for region midt

Wenche Mikalsen - tidligere varamedlem for region midt

Elin Breimo - tidligere foreldrerepresentant og styremedlem for region nord

Kim-Aage Hansen - tidligere varamedlem for region nord

Siren Helberg Rogn - tidligere varamedlem for region vest

Ingrid Stubseid Gaaserud - tidligere varamedlem fra region sør

Jorunn Hagen Hansen - tidligere vara til foreldrerepresentant

Ragnhild Storemoen Nissen-Lie - tidligere vara til foreldrerepresentant

 

Ny formålsparagraf
På landsmøtet ble det vedtatt en ny formålsparagraf som beskriver hvordan LMF skal jobbe framover:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommers formål er å ivareta og fremme interessene til fordøyelsessyke og deres pårørende. LMF skal gjennom interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid, rådgivnings- og opplysningsarbeid, støtte til forskning, og nasjonalt og internasjonalt samarbeid jobbe for at alle med fordøyelsessykdommer får sin livskvalitet sikret både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk.


Dette skal det nye styret arbeide med - handlingsplan

- Jobbe for å oppnå kortere ventetid i helsevesenet for personer med fordøyelsessykdommer.

- Jobbe for å informere om nye og eksisterende legemidler, kostholdsmuligheter, undersøkelses- og behandlingsmetoder.

- Jobbe for å styrke tilbudet innen psykisk helse og klinisk ernæring til personer med fordøyelsessykdommer.

- Jobbe for bedre toalettfasiliteter og lettere tilgang til toaletter i samfunnet.

- Jobbe for å synliggjøre hvilke muligheter og rettigheter fordøyelsessyke og foreldre/foresatte har når det gjelder tilrettelegging i skolen.

 

Lyst til å bidra som frivillig i LMF?

Å jobbe frivillig i LMF er svært givende på mange måter, bare les hva LMFs frivillige skriver om det her!

For eksempel sier tidligere ungdomsleder Martine Teigen at

«Det som motiverer meg er rett og slett alle menneskene jeg møter på min vei, samt det å få gjøre noe jeg syns er spennende og engasjerende!».

Etter flere år som engasjert frivillig har den 20 år gamle sykepleierstudenten Ylva Leigh Henriksen steppet inn i Martines sko som ungdomsleder, og hun trenger en høyre hånd; en vara-ungdomsleder. Kanskje det er noe for nettopp deg?

I tillegg trenger LMF en vara til foreldrerepresentant.

Dersom dette høres interessant ut, kan du ta kontakt med valgkomiteens Bjørn Gulbrandsen på bjorn.gulbrandsen@lmfnorge.no.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem